B3SN

B3SN

薄型、密封型、相当于IP64

表面安装
6x6
3.1
1.57,1.76
标准
100,000
镀银,镀金

有,无
IP67
详情
序号 型号 额定值 动作力 柱塞颜色 脚间距*排间距 工作温度 包装 最小包装数
1 B3SN-3012 DC3~24V 1~50mA 1.57N 象牙色 4*(4~9.5)mm -25~+70℃ 100pcs
2 B3SN-3012P DC3~24V 1~50mA 1.57N 象牙色 4*(4~9.5)mm '-25~+70℃ 卷带 3000pcs
3 B3SN-3012P-G DC3~24V 1~50mA 1.57N 黑色 4*(4~9.5)mm '-25~+70℃ 卷带 3000pcs
4 B3SN-3112 DC3~24V 1~50mA 1.76N 象牙色 4*(4~9.5)mm -25~+70℃ 100pcs
5 B3SN-3112P DC3~24V 1~50mA 1.76N 象牙色 4*(4~9.5)mm '-25~+70℃ 卷带 3000pcs

产品分类
联系方式

技术咨询、样品申请、产品购买请联系

手机/微信: 13262509001 (微信同号)

电话: 021-64583812

邮箱:zhangjihui@siweichi.com