16-3P 系列
16-3P 系列
16-3P 系列
16-3P 系列

16-3P 系列

16-3P 系列按钮开关为单刀开关,最大交流额定值为 3 安。这些瞬时动作开关采用缓通、缓断触点机制,可提供单掷和双掷两种结构。 只需 4 盎司到 1 磅的驱动力。
详情
16-3POFF2CBL 116-AP2CBL 16-3APOFF4CBL 516-P4CBL
16-3POFF2CRD 116-AP2CRD 16-3APOFF4CRD 516-P4CRD
16-3POFF4CBL 116-AP4CBL 16-3APOFF-OV2CBL 516-AP2CBL
16-3POFF4CRD 116-AP4CRD 16-3APOFF-OV2CRD 516-AP2CRD
16-3POFF-OV2CBL 116-P-OV2CBL 16-3APOFF-OV4CBL 516-AP4CBL
16-3POFF-OV2CRD 116-P-OV2CRD 16-3APOFF-OV4CRD 516-AP4CRD
16-3POFF-OV4CBL 116-P-OV4CBL 16-3APON2CBL 516-P-OV2CBL
16-3POFF-OV4CRD 116-P-OV4CRD 16-3APON2CRD 516-P-OV2CRD
16-3PON2CBL 116-AP-OV2CBL 16-3APON4CBL 516-P-OV4CBL
16-3PON2CRD 116-AP-OV2CRD 16-3APON4CRD 516-P-OV4CRD
16-3PON4CBL 116-AP-OV4CBL 116-P2CBL 516-AP-OV2CBL
16-3PON4CRD 116-AP-OV4CRD 116-P2CRD 516-AP-OV2CRD
16-3APOFF2CBL 516-P2CBL 116-P4CBL 516-AP-OV4CBL
16-3APOFF2CRD 516-P2CRD 116-P4CRD 516-AP-OV4CRD
产品分类
联系方式

技术咨询|样品申请|产品购买

手机/微信: 13262509001


 (微信扫码联系)


电话: 021-64583812

邮箱:zhangjihui@siweichi.com